6987718844 Αγίου Νεκταρίου 36, Αίγινα ioannalmp90@gmail.com
hero image

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία.Λόγος - Μάθηση - Ανάπτυξη

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία; 

Σύμφωνα με την Ομάδα Πρόληψης της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL). Πλέον υπάρχει ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος προκειμένου να εντοπιστούν πρώιμες ενδείξεις για ενδεχόμενες δυσκολίες στην ανάπτυξη.  

Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τις δεξιότητες που απαρτίζουν το λόγο και την επικοινωνία ανά τομέα και ανά ηλικία και είναι:  
Έως 12 μηνών • Το μωρό αντιδρά στους ήχους • Κάνει βλεμματική επαφή. • Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του. • Χαμογελά όταν του μιλάτε. • Ανταποκρίνεται στο όνομά του. • Γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων. • Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο.  

Έως 2 χρονών • Το λεξιλόγιό του διαθέτει 20-50 λέξεις. • Υπακούει σε απλές εντολές. • Χρησιμοποιεί δύο λέξεις για να σχηματίσει φράσεις. • Χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ τάισμα μωρού κ.α).  

Έως 3 χρονών • Απαντάει σε ερωτήσεις. • Κάνει απλές προτάσεις. • Μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο. • Του αρέσουν τα παραμύθια και τα παρακολουθεί με ευκολία. • Κάνει ερωτήσεις.  

Έως 4 χρονών • Απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων. • Γίνεται κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζει. • Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό. • Διηγείται τις εμπειρίες του.  Είναι γεγονός ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και γι’ αυτό μπορεί να υπάρξει κάποια διακύμανση σχετικά με το χρόνο που κατακτά κάποια δεξιότητα, ωστόσο ο μέσος όρος σημαίνει κάτι και ειδικά αν έχει περάσει εξάμηνο και το παιδί δεν παρουσιάζει πρόοδο, τότε θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός.