6987718844 Αγίου Νεκταρίου 36, Αίγινα ioannalmp90@gmail.com
 
Ιωάννα Γ. Λάμπρου Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός
Λογοθεραπεία. Λόγος - Μάθηση - Ανάπτυξη


Πανεπιστημιακές σπουδές: Λογοθεραπεύτρια - Ειδική παιδαγωγός (university Plovdiv "Paisii Hilendarski").  Μεταπτυχιακές σπουδές: Επικοινωνιακές διαταραχές στην ανάπτυξη (university Plovdiv "Paisii Hilendarski").

Λογοθεραπεία
Η λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα και την παρέμβαση σε διαταραχές στην επικοινωνία. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ανταλλάσσουμε γνώσεις, πληροφορίες και επιθυμίες. 
Στην ομιλία – (Το αποτέλεσμα του ακριβούς σχεδιασμού και κινητικής ακολουθίας των μυών που απαιτούνται για τη μετάδοση ενός προφορικού μηνύματος). 
Στο λόγο – (Αφορά στο περιεχόμενο όσων λέμε, τη μορφή – δομές και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα). Της φωνής, της μάσησης και της κατάποσης. 
Ο λογοθεραπευτής φέρει την ευθύνη να εκτιμήσει/ αξιολογήσει και να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη, βελτίωση ή και αποκατάσταση διαταραχών όπως:
Λογοθεραπεία & αναπτυξιακες διαταραχές ομιλίας • Αρθρωτικές διαταραχές • Φωνολογικές διαταραχές • Δυσαρθρία • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 

• Ειδική Γλωσσική Διαταραχή • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση • Βαρηκοΐα – κώφωση • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Δ.Α.Φ., Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)