6987718844 Αγίου Νεκταρίου 36, Αίγινα ioannalmp90@gmail.com

Λογοθεραπεία. Λόγος - Μάθηση - Ανάπτυξη
Ιωάννα Γ. Λάμπρου Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός
 
H Λογοθεραπεύτρια Ιωάννα Γ. Λάμπρου με έδρα του γραφείου της την Αίγινα, είναι Λογοθεραπεύτρια - Ειδική παιδαγωγός με Μεταπτυχιακές σπουδές: Επικοινωνιακές διαταραχές στην ανάπτυξη.
Η λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα και την παρέμβαση σε διαταραχές στην επικοινωνία. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ανταλλάσσουμε γνώσεις, πληροφορίες και επιθυμίες.   Στην ομιλία – (Το αποτέλεσμα του ακριβούς σχεδιασμού και κινητικής ακολουθίας των μυών που απαιτούνται για τη μετάδοση ενός προφορικού μηνύματος).  Στο λόγο – (Αφορά στο περιεχόμενο όσων λέμε, τη μορφή – δομές και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα). Της φωνής, της μάσησης και της κατάποσης. 


 Ο λογοθεραπευτής φέρει την ευθύνη να εκτιμήσει/ αξιολογήσει και να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη, βελτίωση ή και αποκατάσταση διαταραχών όπως:
Λογοθεραπεία & αναπτυξιακες διαταραχές ομιλίας  • Αρθρωτικές διαταραχές • Φωνολογικές διαταραχές • Δυσαρθρία • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

 
Λογοθεραπεία
ΔΕΠΥ
Ειδική αγωγή διαπαιδαγώγηση
Μαθησιακές Δυσκολίες